راه بهتر

آرشیو

رخداد های آموزشی

 از امسال طرح پرلز ( سواد خواندن ) در دبستان سروش هدایت برگزار خواهد شد .
در این طرح تلفیق موضوعات داستانی برای بهبود سواد خواندن با مفاهیم مهم مهارتهای زندگی ، سبب بالا رفتن کیفیت اجرای این طرح می گردد .
در هر ماه یک کتاب به همراه یک دفترچه ی حل تمرین به منزل ارسال خواهد شد که دانش آموز به همراه والدین خود بعد از مطالعه ی آن کتاب تا یک هفته فرصت دارد کتابچه ی حل تمرین را انجام داده و به مدرسه بازگرداند .
بعد از آن از موضوعات کتاب ارزشیابی به عمل خواهد آمد و در پایان هر ماه نتیجه ی این آزمون به همراه کارنامه ی آن به اولیا گزارش داده خواهد شد .

مراحل اجرای طرح پرلز

 


آرشیو