کادر آموزشی

فاطمه فرجی

مربی پیش دبستان

عالیه قیاسی

آموزگار پایه اوّل

گیتی دزفولی

آموزگار پایه دوم

نازیلا زیاری

آموزگار پایه سوم

محبوبه پناهی

آموزگار پایه چهارم

مائده فهیمی

آموزگار پایه چهارم

 


آرشیو