کارگاه دانش افزایی

دومین کارگاه دانش افزایی ویژه ی اولیای گرامی روز یکشنبه 97/10/9 با حضور آقایی دکتر دوایی با محوریت " مدیریت عواطف " برگزار می شود .

فایل های ضمیمه شده

لطفا برای بیان نظرات ارزشمند خود، درباره این مطلب، به سامانه وارد شوید

ورود به سامانه